Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

Nhà đầu tư trực tiếp là cá nhận trực tiếp góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Có nhiều người nhầm tưởng nhà đầu tư là các Giám đốc doanh nghiệp FĐI đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, bạn cần tìm hiểu kỹ việc này việc chứng minh nhà đầu tư có phải là đầu tư trước tiếp hay không được thể hiện trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện cá nhân nhà đầu tư đó là chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc có trong danh sách thành viên góp vốn được công nhận bởi Sở kế hoạch đầu tư, thực hiện góp đủ vốn thông qua ngân hàng theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp nhà đầu tư mua là vốn góp của các công ty tại Việt Nam cần có các tài liệu chứng minh như hợp đồng mua bán vốn góp, biên bản thanh lý, các chứng từ liên quan đến giao dịch thanh toán phần tiền mua cổ phần vốn góp đó.4

Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư trực tiếp  tại Việt Nam

Theo quy định những nhà đầu tư trực tiếp không phải cấp giấy phép lao động, họ được ưu tiên đặc cách cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam để đảm bảo quá trỉnh ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, đây là chính là ưu thế dành cho họ trong quá trình cấp thẻ tạm trú, tuy nhiên các nhà đầu tư nên xin cấp giấy miễn giấy phép lao động cho nhà đầu tư để đảm bảo đúng trình tư pháp lý liên quan tới Bộ lao động Việt Nam trong suốt thời gian đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việc miễn giấy phép lao động cho nhà đầu tư trực tiếp được thể hiện tại Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động
1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Luật xuất nhập cảnh 2019 Luật số: 51/2019/QH14, Luật xuất nhập cảnh sửa đổi có hiệu lực 01 tháng 07 năm 2020 thẻ tạm trú được cấp cho nhà đầu tư gồm 4 loại như sau:

ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.
ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.

Thời hạn của thẻ tạm trú hoặc thị thực đầu tư cũng có 4 loại như sau:
Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm
Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm.
Thị thực có hiệu ĐT4 có thời hạn không quá 12 tháng.

Thủ tục cấp thẻ bao gồm:
1. Giấy chứng nhận đầu tư và đang ký kinh doanh photo công chứng.
2. Mẫu NA6, Na8 và NA16 khai đủ thông tin ký đóng dấu theo quy định.
3. Hộ chiếu có thị thực ĐT còn hiệu lực, hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (nhà đầu tư nên chuẩn bị hộ chiếu còn hạn tương ứng với số năm cần cấp thẻ)
4. Ảnh chụp 2x3 phông nền trắng 2 tấm.
Ngoài ra cơ quan chức năng còn yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị thêm các tài liệu chứng minh việc góp vốn, hồ sơ khác liên quan đến thuế,...

Để biết thêm chi tiết Quý khách hàng liên hệ:
Hotlines 24/24: Mr Quy – 0979.924.923 / Mr Long – 0964.353.355
Email: VISA@VITRAVEL.VN