Thẻ tạm trú Việt Nam

Thẻ tạm trú Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài ở Việt NamCấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài ở Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài ở Việt Nam

Cấp các loại thẻ tạm trú với các mục đích thăm thân, hồi hương, kết hôn, quan hệ gia đình, gốc Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam từ 2 đến 3 năm.

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo Giấy phép lao độngCấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo Giấy phép lao động

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo Giấy phép lao động

Các trường hợp cấp thẻ tạm trú bao gồm: Cấp thẻ tạm trú cho nhà quản lý, thẻ tạm trú cho điều hành, cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia, cấp thẻ tạm trú cho lao động kỹ thuật.

Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư trực tiếp  tại Việt NamCấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư trực tiếp  tại Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

Nhà đầu tư trực tiếp là cá nhận trực tiếp góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài với mọi trường hợpCấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài với mọi trường hợp

Cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài với mọi trường hợp

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài là chủ đầu tư tại Việt Nam, thẻ tạm trú cấp cho người đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thẻ tạm trú được cấp cho lao động