Cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài ở Việt Nam

Hiện nay nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sông với nhiều mục đích khác nhau, Việt Kiều về nước, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam khi về nước đưa theo con cái hoặc thân nhân liên quan đến người nước ngoài, người nước ngoài sinh sống làm việc tại Việt Nam theo giấy phép lao động được cấp thẻ tạm trú có đưa theo thân nhân đến Việt Nam sinh sống cùng theo nhiệm kỳ. Tất cả những trường hợp trên khi nhập cảnh thường được cấp visa ký hiệu TT (Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam) hoặc VR (Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác) thời hạn của thị thực không quá 12 tháng. Sau khi hết hạn có thể xin cấp thẻ tạm trú tối đa 3 năm tùy vào từng trường hợp.

Cấp thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài ở Việt Nam

Để làm được việc này một cách đơn giản và tiết kiệm người nước ngoài cần được xin visa theo đúng mục đích nhập cảnh trước khi nhập cảnh Việt Nam, nếu bạn không đủ điều kiện xin đúng mục đích thăm thân mà đã đến Việt Nam bằng visa khách cũng đừng lo lắng.

1. Cấp thẻ tạm trú cho Việt Kiều người nước ngoài có quan hệ thân nhân với người Việt Nam thủ tục như sau:
* Hộ chiếu gốc và visa Việt Nam còn hạn
* Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú NA7 cấp tối đa 3 năm -NA8 (tùy theo thời gian muốn ở lại Việt Nam) các tờ khai phải có nhân thân ở Việt Nam bảo lãnh và xin xác nhận tại Công an xã (phường) nơi bạn và người thân sinh sống.
* Tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với người Việt Nam (Khai sinh, hộ khẩu, hộ chiếu,... các tài liệu chứng minh gốc Việt và có quan hệ nhân thân với người Việt Nam thường là Bố, Mẹ, Vợ, Chồng)
Các tài liệu chứng minh quan hệ phải được công chứng, nếu là văn bản tiếng nước ngoài phải được dịch công chứng tại văn phòng công chứng đủ thẩm quyền.

2. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thủ tục như sau:
* Hộ chiếu gốc và visa Việt Nam còn hạn
* Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú NA7 cấp tối đa 3 năm - NA8 (tùy theo thời gian muốn ở lại Việt Nam) các tờ khai phải có nhân thân là Vợ hoặc Chồng ở Việt Nam bảo lãnh và xin xác nhận tại Công an xã (phường) nơi bạn và người thân sinh sống.
* Tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với người Việt Nam (Đăng ký kết hôn, Khai sinh,... các tài liệu chứng minh có quan hệ nhân thân với người Việt Nam thường là Vợ hoặc Chồng)
Các tài liệu chứng minh quan hệ phải được công chứng, nếu là văn bản tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng tại văn phòng công chứng đủ thẩm quyền.

3. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống cùng người thân làm việc theo giấy phép lao động và đã cấp thẻ tạm trú theo nhiệm kỳ thủ tục như sau:
* Hộ chiếu gốc và visa Việt Nam còn hạn
* Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú NA6, NA8 (tùy theo thời gian muốn ở lại Việt Nam) các tờ khai phải có xác nhận của cơ quan tổ chức mà người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
* Tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với người đã cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam (Đăng ký kết hôn, Khai sinh, hộ khẩu, xác nhận quan hệ gia đình,...)
Các tài liệu chứng minh quan hệ phải được công chứng, nếu là văn bản tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng tại văn phòng công chứng đủ thẩm quyền.

Để biết thêm chi tiết Quý khách hàng liên hệ:
Hotlines 24/24: Mr Quy – 0979.924.923 / Mr Long – 0964.353.355
Email: VISA@VITRAVEL.VN